Kapel og Krematorium

Menu

Fakta om Svendborgs Kirkegårdskapel

Svenborg Kirkegårdskapel er årligt rammen om mere end 250 højtideligheder i forbindelse med bisættelser og begravelser. I den smukke kapelsal er der 94 siddepladser.

Svendborgs borgere har siden kapellet blev indviet på Assistens Kirkegård i 1896 betragtet det som det naturlige sted for begravelseshandlinger og bisættelser, men det benyttes også ofte i forbindelse med handlinger fra andre sogne.

Kapellet blev opført for at aflaste kirkerne i byen efter at Svendborgs Klosterkirke blev nedlagt i 1800-tallet. Klosterkirken var fortrinsvis blevet anvendt til begravelser, og byen manglede nu et sted til at afholde ceremonierne.

Der kan være flere grunde til at benytte kirkegårdskapellet.

Det kan være af praktiske årsager, hvis et dødsfald er indtruffet på sygehuset i Svendborg og afdøde efterfølgende skal kremeres.

Det kan også være, at man ikke forventer så mange deltagere ved den kirkelige handling. Det hænder faktisk, at der er under ti deltagere til en bisættelse. Her kan salen være velegnet, da den er mindre og mere intim end langt de fleste kirkerum.

En anden vigtig grund kan være, at kirkegårdskapellet betjener alle fremmede trosretninger i forbindelse med dødsfald.

Endelig kan der være et ønske om, ikke at afholde en egentlig religiøs ceremoni, men blot benytte salen til en sidste afsked på egen hånd.

Kapellet på Assistens Kirkegård er tegnet af arkitekterne J. Magdahl Nielsen og K. Varming.

Fra 1932 var der en årrække indrettet krematorium under kapellet. Da kapellet gennemgik en større restaurering i 1985, så blev der samtidig bygget et helt nyt krematorium i en selvstændig bygning ved siden af kapellet.

På samme tidspunkt blev faciliteterne udvidet med et venterum over for hovedindgangen til kapelsalen.

Kapellet er senest blevet sat i stand i 2014, hvor inventar er udskiftet, der er udført omfattende malerarbejde og konservator har renoveret vægdekorationer.

Ud over salen til højtideligheder, så rummer bygningen også et særligt modtage-kapel. Her kan man være hos den afdøde. Hvis det er et ønske, er der mulighed for at se afdøde her. Endelig kan modtage-kappelet anvendes til højtideligheder med meget få deltagere.

Svendborg kirkegårdskapel er til rådighed for alle. På hverdage og lørdage kan der gennemføres tre handlinger med den første kl. 10, kl. 12 og den sidste kl. 14.
I vinterhalvåret oktober-marts tilbydes handling kl. 13 fra Svendborg kirkegårdskapel, når det er en kistebegravelse.
Ved kistebegravelse på kirkegården fra anden kirke, er sidste jordfæstelse kl. 14.

Fakta om Svendborg Krematorium

Svendborg Krematorium betjener hele det sydfynske område. Hvert år foretages 1500 kremeringer.

Krematoriet er placeret midt på Assistens Kirkegård og bygningen ligger i tilknytning til kapellet.

Det første krematorium blev her opført i 1932 og lå i kælderen under kirkegårdskapellet. Det var det sjette, der blev etableret i Danmark. Det oprindelige krematorium blev med årene utidssvarende, og i 1985 blev der bygget et nyt ved siden af kapellet.

Hele det nuværende krematorie gennemgik en stor renovering i 2011 og 2012 til i alt 16 millioner kroner, hvor alle faciliteter blev moderniseret, den eksisterende ovn renoveret, et helt nyt anlæg til rensning af røggas etableret og de eksisterende bygninger udvidet med 160 kvadratmeter.

Før man i 2008 indførte nye miljøkrav i forbindelse med røggasrensning, var der 32 krematorier i Danmark. I dag er antallet reduceret til 20 krematorier fordelt over hele landet.

Som i resten af Danmark er antallet af kremeringer steget igennem en lang periode.
I dag kremeres fire ud af fem afdøde.

Geografisk er Fyn delt i en linje fra Faaborg, over Ringe til Nyborg, når det afgøres, hvor man skal kremeres. Svendborg Krematorium betjener den sydlige del af Fyn, mens et i Odense dækker den resterende del af øen.

En kremering tager 90 minutter og sker ved temperaturer på mellem 800 og 1100 grader. Krematoriet leverer sin overskudsvarme til fjernvarmen i Svendborg.

I forbindelse med renoveringen blev krematoriet i første omgang udstyret med en enkelt ovn. Men Svendborg Krematorium er forberedt til at kunne udvides med en ekstra ovn, hvis der bliver behov for det i fremtiden.