Historie og kultur

Menu

Teater på kirkegården

Fra 2003 og frem til 2022 har Assistens Kirkegård været rammen om succesfulde teaterforestillinger, hvor udgangspunktet er de historier og skæbner, der knytter sig til de afdøde, som ligger på kirkegården.

Bag forestillingerne “Livet der var en gang” og den store research står forfatter og instruktør Marianne Kjær.

Ideen opstod i forbindelse med Svendborg bys 750 års jubilæum i 2003, hvor Svendborg Kirkegårdes bestyrelse valgte, at de ville bidrag til festlighederne. Arrangementet skulle være en dramatiseret vandretur rundt på den gamle Assistens Kirkegård midt i byen, hvor publikum kunne stifte bekendtskab med en række af de personligheder, som har haft betydning for Svendborg.

Inspirationen til at opføre teater på en kirkegård havde daværende kirkegårdsinspektør Tommy Christensen og daværende formand for bestyrelsen Niels E. Christensen fået på en studietur til Assistens Kirkegård i København, hvor man lavede tableauer og oplæsning ved udvalgte gravsteder.

De tog kontakt til Marianne Kjær, der er journalist og leder af Svendborg Fritidsteater, og hun begyndte at skrive manuskript til det første stykke. Der blev hurtigt involveret lokalhistorikere, slægtsforskere samt musikere, syersker og makeup-artister i arbejdet med at forberede forestillingen. Samtidig blev der afholdt audition for frivillige skuespillere, som kunne tænke sig at være med. Da man nåede frem til premieren, så var der 80 medvirkende i alderen fra 5 til 80 år, som alle brændte for at vandringerne skulle blive en enestående oplevelse for tilskuerne.

“Livet der var en gang” blev første år opført seks gange. Hver vandring varede halvanden time og man blev konfronteret med 20 tableauer, f.eks. om digteren Johannes Jørgensen, amtmand og greve Brockenhuus-Schack og madam Krøyer.

Bestyrelsen havde anset 60 tilskuere som optimalt af hensyn til, at alle skulle kunne se og høre godt. Men man måtte lade et publikum på 150 mennesker deltage hver gang, for at alle interesserede fik muligheden.

Succesen gjorde, at alle havde stor lyst til at gentage ideen og opføre endnu en forestilling med nye tableauer to år efter i 2005, som blev et ligeså stort tilløbsstykke. Rammen for forestillingerne blev dog ændret, så der spilles fra scener to forskellige steder på kirkegården og publikum sidder ned.

Her kan du hente programmet fra nogle af forestillingerne. De giver smagsprøver på de historier, der har indgået i forestillingerne.

Skulpturer på Assistens Kirkegård

På Assistens står der i dag skulpturer to forskellige steder på kirkegården. Her er en beskrivelse af hver af dem og tankerne bag, at de skal være en del af kirkegården.

Sprækker

Skulpturen “Sprækker” blev afsløret i sommeren 2003, som en gave fra Svendborg Kirkegårde til byen i anledning af Svendborgs 750-års jubilæum. Den er placeret nær det sted, hvor man foretog den første begravelse på Assistens kirkegård den 28. september 1821.

Den er skabt af den lokale billedhugger Søren West og fremstillet i Granodiorit fra Rønne og den tilhørende bænk i rød Vonga-granit fra Sverige.

Opgaven for billedhuggeren var at lave en skulptur, der skulle erstatte en mindesten over kirkegårdens første hundrede år og samtidig måtte den gerne rumme en overordnet symbolik for stedet.
Søren West har selv beskrevet opgaven som lidt af en udfordring, da han gerne ville lave en selvstændig kunstnerisk skulptur i sten, men samtidig lægge sig i forlængelse af den tradition, der er på danske kirkegårde.

“Jeg skulle altså finde et udtryk, der kunne frigøre sig af gravstens-traditionen og pege frem imod et mere levende og frit kunstnerisk vokabularium. Samtidig skulle jeg sikre forbindelsen bagud til de monumenter, der skaber kirkegårds-miljøets egenart og således arbejde videre på at styrke kirkegårdens helhed.”

Hans løsning blev igennem opdeling, bearbejdning og samling af en granitblok at lave en skulptur, hvor korset opstod som en sprække af lys midt i stenens mørke flade. Skulpturens form skulle samtidig underordne sig nogle grundtræk ved det klassiske monument. Den skulle være opretstående, monumental og som helhed betragtet i fuld balance.


Føniksreden

I maj 2012 blev skulpturen “Føniksreden” afsløret til ære for udsendte danskere. Den er ligesom “Sprækker” skabt af den lokale billedhugger Søren West.
Skulpturen viser en ørken, hvor Fugl Føniks i tråd med myten har bygget sin rede og brændt sig selv op. Nu skal fuglen genopstå af asken.

Myten om Føniks er blandt andet kendt fra Herodots gengivelse fra det 5. århundrede før Kristus. Essensen er, at omtrent hver 500 år søger den kæmpestore sagnfugl Føniks ud i Egyptens ørken, hvor den bygger en rede. I denne rede lader den sig brænde op, hvorefter den på ny rejser sig af asken – forynget og styrket.

Søren West valgte myten om Fugl Føniks til monumentet, der er til ære for den enkelte udsendte – soldaten, lægen, politimanden eller den ulandsfrivillige – da den rummer en genkendelig fortælling, og hvori historien om et katastrofe- eller krigsramt lands ødelæggelse og genrejsning kan spejles og tolkes.

Skulpturen består af en ellipse, hvor Føniks’ rede ligger midt i. Røde granitsten markerer reden og i den er et stort hvidt granit-æg. Omkring ægget står to store vinger rejst. En duevinge i bronze. En høgevinge i sort granit. Til sammen danner de to vinger en art skærmende hvælving over ægget.
Skulpturens store vinge, ægget, de røde bålsten og tilhørende bænke er lavet af nordisk granit. Den mindre vinge er støbt i bronze hos Skulpturstøberiet i Svendborg.
Skulpturen er bekostet af Svendborg Kirkegårde med bidrag fra fabrikant Henrik Halberg.

I forbindelse med skulpturen er der nedlagt en bronzeplade med et digt af kunstneren om Fugl Føniks.

Føniks af asken
Hvem lå på din rede?
Hjalp dig på vej ud i ørkenens hede?
Rundet af goldheden
Fostret af gøgen
Hærdet af duen
Skærmet af høgen

Føniks i luften
Et tøvende hop
Vinger der bærer en glødende krop
Nyslået guld i et flammende øde
Luftsyn der stiger
Mod himmelen op

Føniks i verden
Vejrer og skuer
Fortid, fremtid, farer der lurer
Husker sin aske
Sin fødsel og død
Husker de fjender
Der hjælper i nød

Om Søren West:

Billedhugger, født i København 1963, bosat på Fyn. Uddannet ved Det fynske Kunstakademi og på stenværksted i Italien. Arbejder fortrinsvis i granit. Flere af hans skulpturer kan ses i Svendborgs bybillede, især på skoler og andre institutioner. Hjemmeside: www.soerenwest.dk