Assistens Kirkegård

Menu

Fakta om Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård midt i det centrale Svendborg fremstår i dag som en park med gamle træer, smukke alléer og haveanlæg.

Kirkegården på fem hektar rummer både traditionelle gravsteder og urnegravsteder samt en fællesplæne. Derudover findes en række særlige anlæg, som en urnelund, et columbarium og en børneplæne.

Svendborgs ældste kirkegård er også hjemsted for flere historiske anlæg, deriblandt grave og mindesmærke for faldne danske soldater i krigene 1848-50 og 1864, et gravanlæg for engelske flyvere skudt ned over Tåsinge under anden verdenskrig og grave for store personligheder som eksempelvis forfatteren Johannes
Jørgensen.

Kirkegården rummer også et kapel, som hver uge er rammen for mange højtideligheder og bisættelser. Samtidig er det også her, at det ene af de to krematorier på Fyn er placeret.

Assistens kirkegård blev indviet i 1821, hvor den erstattede de eksisterende begravelsesplader ved Vor Frue Kirke og Sct. Nicolaj kirke, som begge ligger i den centrale del af det ældste Svendborg.
Kapellet på Assistens kirkegård blev indviet i 1896 og det første krematorium taget i brug i 1932.