Svendborg Kirkegårde

Assistens Kirkegård

Tovværk i træerne

Der bliver opført teater på Assistens Kirkegård de næste uger. Det sker i området omkring det store gamle platantræ på fællesplænen ud mod Lundevej, hvor der i en periode vil hænge tovværk, som er en del af forestillingen.

Det er sART Danseteater, der spiller stykket "Synapser", som både foregår indenfor i det nærliggende Svendborg Forsamlingshus og altså udendørs på kirkegården.

Svendborg Kirkegårde har valgt at imødekomme danseteaterets ønske om at kunne bruge området ved den gamle platan i perioden 10. februar til 4. marts til opsætning af "sansegynger". Gyngerne sættes op hver eftermiddag og tages ned igen om aftenen. Men der vil hænge tovværk i træet i hele perioden.

Da det er mere end 20 år siden, at der har været nedsat urner i denne del af fællesplænen omkring træet, så har kirkegården fundet det muligt at give tilladelse til arrangementet.

Forestillingen beskrives som en sanselig madoplevelse, hvor der både medvirker dansere, skuespillere og en kok.

Læs mere om selve forestillingen hos sART Danseteater.

 

Fakta om Assistens Kirkegård

Assistens Kirkegård midt i det centrale Svendborg fremstår i dag som en park med gamle træer, smukke alléer og haveanlæg.

Kirkegården på fem hektar rummer både traditionelle gravsteder og urnegravsteder samt en fællesplæne. Derudover findes en række særlige anlæg, som en urnelund, et columbarium og en børneplæne.

Svendborgs ældste kirkegård er også hjemsted for flere historiske anlæg, deriblandt grave og mindesmærke for faldne danske soldater i krigene 1848-50 og 1864, et gravanlæg for engelske flyvere skudt ned over Tåsinge under anden verdenskrig og grave for store personligheder som eksempelvis forfatteren Johannes
Jørgensen.

Kirkegården rummer også et kapel, som hver uge er rammen for mange højtideligheder og bisættelser. Samtidig er det også her, at det ene af de to krematorier på Fyn er placeret.

Assistens kirkegård blev indviet i 1821, hvor den erstattede de eksisterende begravelsesplader ved Vor Frue Kirke og Sct. Nicolaj kirke, som begge ligger i den centrale del af det ældste Svendborg.
Kapellet på Assistens kirkegård blev indviet i 1896 og det første krematorium taget i brug i 1932.

Grandækning kan blive forsinket

Den traditionelle grandækning af gravstederne kan i enkelte tilfælde i år blive forsinket. Det skyldes, at arbejdet i denne her sæson udføres efter nye retningslinjer fra Arbejdstilsynet. Da det er første gang, så kan det være vanskeligt at forudse, hvor lang tid vi skal afsætte til hver enkelt opgave, ud fra de nye arbejdsmetoder.

De nye krav skal sikre gartnerne et bedre arbejdsmiljø i den fysisk krævende proces, det er at ligge på knæ mange timer hver dag. Fremover må de højest arbejde i denne stilling to timer dagligt. Men det er selvsagt en udfordring, da gartnerne skal dekorere mange hundrede gravsteder hvert år.

På Svendborg Kirkegårde har vi udviklet en række alternative metoder i arbejdsgangene, så en stor del af arbejdet kan foregå stående ved borde, hvor dekorationerne forberedes. Her samles en stor del af grandækningen på et organisk materiale som tov eller mursten, så den næsten færdig kan flyttes til gravstedet. En del af forberedelserne kan fremover tilmed foregå indendørs.

Vores dygtige gartnere vil stadig lave den bedste individuelle løsning til hvert gravsted på kirkegården. I de fleste tilfælde vil det kræve en kombination af flere metoder. Her i de første sæsoner skal vi gøre os vores erfaringer, så vi med tiden kan justere vores måde at grandække på.

Vi håber på forståelse fra vores brugere, hvis de skulle opleve, at arbejdet i år er færdigt lidt senere end sædvanligt.


FEB 2016: Store beskæringsarbejder

AUG 2015: Hel afdeling renoveret

MAJ 2015: Forsommer på kirkegården

MAJ 2018: Ny kirkegårdsleder

Assistens Kirkegård
Oversigskort
Fredens kirkegård
Oversigskort
Sct. Jørgens Kirkegård
Oversigskort
 
Kapel og Krematorium
Oversigskort
 
Historie og Kultur
 
Administration / Kontakt
Vedtægter
Priser
 
Forside
 
Opdateret 12-02-2019
Svendborg KirkegårdeValdemarsgade 715700 SvendborgTlf: 62 21 05 33Fax: 62 80 05 33E-mailWebDesign